Nábor dievčat ročník narodenia 2011 a mladšie a novinka – nedeľné tréningy prípravky

Dievčatá ročník narodenia 2011 a mladšie, príďte medzi nás!
Od 6. septembra 2021 v starej telocvični Spojenej školy, Školská 7, oproti Strednej zdravotníckej škole na Tajovského 24

vždy v pondelok 17:00 – 18:30 h, stredu 17:00 – 18:30 h a piatok 17:30 – 19:00 h.

Info: Branislav Koczkás, tel.: 0907 150 710, e-mail: kocki@azet.sk.

Novinka: Možnosť nedeľných tréningov prípravky pre dievčatá 1. stupňa ZŠ

Okrem pripravovaných tréningov prípraviek v pracovných dňoch na príslušných ZŠ je od 19.09.2021 pre dievčatá 1. stupňa všetkých ZŠ možnosť účasti na tréningu prípravky v nedele:

Miesto:
Spojená škola (Stredná odborná škola), Školská 7, 974 01 Banská Bystrica 1
– príjazd možný aj od Strednej zdravotníckej školy na Tajovského 24

Tréningy:
každú nedeľu 17:00 – 18:30 hod.

Tréner: Mgr. Zuzana Cantó, PhD.
Tel.: 0915 827 280
E-mail: zuzbor@hotmail.com

Leave a Reply