Spojená škola

Prípravky majú v našej organizácii veľmi dôležité postavenie. Sme názoru, že deti v dobe moderných technológií potrebujú pohyb ako soľ. Aktivitami na jednotlivých základných školách po celej Banskej Bystrici chceme u detí rozvíjať lásku k pohybu, športu a samozrejme k basketbalu.

Okrem tréningov prípraviek v pracovných dňoch na príslušných ZŠ je opäť od 10.09.2023 pre 5 – 9 ročné dievčatá (ročníky nar. 2014 – 2018) možnosť účasti na tréningu prípravky aj v nedeľu:

Spojená škola (Stredná odborná škola), Školská 7, 974 01 Banská Bystrica 1
– príjazd možný aj od Strednej zdravotníckej školy na Tajovského 24

Tréningy: od 06.09.2023
každú stredu 17:30 – 18:30 hod. (náhrada za zrušenú prípravku v ZŠ s MŠ Radvanská 1)
každú nedeľu 17:00 – 18:00 hod.

Trénerka: Mgr. Zuzana Cantó, PhD.
Tel.: 0915 827 280
E-mail: zuzana.canto@slaviabb.sk

Tréner: Branislav Koczkás
Tel.: 0907 150 710
E-mail: branislav.koczkas@slaviabb.sk