KONTAKTY

Slávia Banská Bystrica, s. r. o.

Komenského 3
974 01  Banská Bystrica 1
IČO: 54 138 973
DIČ: 2121581165
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica
oddiel: Sro, vložka číslo: 42250/S

Slávia ŠKP Banská Bystrica

Komenského 3
974 01  Banská Bystrica 1
IČO: 45 024 138
DIČ: 2022712307
zapísaná v registri mimovládnych neziskových organizácií
Ministerstva vnútra SR pod číslom: VVS/1-900/90-32602

Športová hala DUKLA
Cesta olympionikov 2 (pôvodne Cesta na štadión 28)
974 04  Banská Bystrica 4

Telocvičňa Strednej odbornej školy
Pod Banošom 80
974 11  Banská Bystrica 11

Telocvičňa Spojenej školy (Stredná odborná škola)
Školská 7
974 01  Banská Bystrica 1
– príjazd možný aj od Strednej zdravotníckej školy na Tajovského 24

VEDENIE

JUDr. Juraj Koval, prezident
Ing. Roman Porubský, konateľ
Mgr. Tomáš Klein, čestný prezident

Generálna manažérka:
Ing. Gabriela Chovaníková
tel.:
0911 198 684
e-mail:
gm@slaviabb.sk

Športový manažér:
Mgr. Stanislav Onuška
tel.: 
0905 223 244
e-mail: sm@slaviabb.sk

Marketingový manažér:
Mgr. Andrej Sliacky
tel.: 0911 178 664
e-mail: marketing@slaviabb.sk

Manažérka mládeže:
Eva Vodrážková
tel.: 0918 186 694
e-mail: eva.vodrazkova@slaviabb.sk

Šéftréner mládeže:
Mgr. Tomáš Pavelka
tel.: 0915 507 730
e-mail: tomas.pavelka@slaviabb.sk

Web editor:
Radoslav Blaško
tel.:
0902 124 872
e-mail:
radoslav.blasko@slaviabb.sk

Web editor a organizačný vedúci:
Ing. Peter Chmelík
tel.: 0948 518 272
e-mail: peter.chmelik@slaviabb.sk

TRÉNERI

Ženy
Hlavná trénerka:  Bc. Zuzana Žirková, e-mail: zuzana.zirkova@slaviabb.sk
Asistentka trénerky:  Mgr. Laura van Dalen, tel.: 0907 136 982, e-mail: laura.van.dalen@slaviabb.sk

Slávia ŠKP Banská Bystrica

Mladé ženy U23
Hlavný tréner:  Mgr. Tomáš Pavelka, tel.: 0915 507 730, e-mail: tomas.pavelka@slaviabb.sk

Kadetky U17
Hlavný tréner:  Mgr. Miloslav Michálik, tel.: 0905 854 493, e-mail: miloslav.michalik@slaviabb.sk

Staršie žiačky U15
Hlavný tréner:  Bc. Michal Suriak, tel.: 0917 779 556, e-mail: michal.suriak@slaviabb.sk
Asistent trénera:  Mgr. Tomáš Pavelka, tel.: 0915 507 730, e-mail: tomas.pavelka@slaviabb.sk

Žiačky U14
Hlavný tréner:  Branislav Koczkás, tel.: 0907 150 710, e-mail: branislav.koczkas@slaviabb.sk
Asistentka trénera:  Mgr. Laura van Dalen, tel.: 0907 136 982, e-mail: laura.van.dalen@slaviabb.sk

Mladšie žiačky U13
Hlavný tréner:  Branislav Koczkás, tel.: 0907 150 710, e-mail: branislav.koczkas@slaviabb.sk
Asistent trénera:  Bc. Michal Suriak, tel.: 0917 779 556, e-mail: michal.suriak@slaviabb.sk

Staršie mini U12
Hlavný tréner:  Mgr. Martin Krnáč, tel.: 0905 696 873, e-mail: martin.krnac@slaviabb.sk

Mladšie mini U11
Hlavná trénerka:  Mgr. Zuzana Cantó, PhD., tel.: 0915 827 280, e-mail: zuzana.canto@slaviabb.sk


Pozn.:
Údaje na webovom sídle sú spracovávané na základe oficiálne zverejnených informácií riadiacich orgánov súťaží, prípadne podkladov predložených v rámci jednotlivých zložiek klubu, či získaných na webových sídlach a profiloch na sociálnych sieťach dotknutých družstiev.