KONTAKTY

Slávia Banská Bystrica, s. r. o.

Komenského 3
974 01  Banská Bystrica 1
IČO: 54 138 973
DIČ: 2121581165
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica
oddiel: Sro, vložka číslo: 42250/S

Slávia ŠKP Banská Bystrica

Komenského 3
974 01  Banská Bystrica 1
IČO: 45 024 138
DIČ: 2022712307
zapísaná v registri mimovládnych neziskových organizácií
Ministerstva vnútra SR pod číslom: VVS/1-900/90-32602

Športová hala DUKLA
Cesta na štadión 28
974 04  Banská Bystrica 4

Telocvičňa Gymnázia Jozefa Gregora Tajovského
Tajovského 25
974 09  Banská Bystrica 9

Telocvičňa Spojenej školy (Stredná odborná škola)
Školská 7
974 01  Banská Bystrica 1
– príjazd možný aj od Strednej zdravotníckej školy na Tajovského 24

VEDENIE

JUDr. Juraj Koval, prezident
Ing. Roman Porubský, konateľ

Mgr. Milan Špiner, generálny manažér
tel.: 0903 925 289
e-mail: mspiner17@hotmail.com

Šéftréner klubu:

Mgr. Miloslav Michálik
tel.: 0905 854 493
e-mail: minom14@gmail.com

Marketingový manažér:

Mgr. Andrej Sliacky
tel.: 0911 178 664
e-mail: info@tveso.sk

Web editori:

Radoslav Blaško
tel.:
0902 124 872
e-mail:
radoslav.blasko@bbonline.sk

Ing. Peter Chmelík
tel.: 0948 518 272
e-mail: skpbb@centrum.sk

TRÉNERI

Ženy
Hlavná trénerka: Zuzana Žirková
Asistent trénerky: Bc. Michal Suriak, tel.: 0917 779 556, e-mail: michalsuriak13@gmail.com

Slávia ŠKP Banská Bystrica

Mladé ženy U23
Hlavný tréner: Mgr. Miloslav Michálik, tel.: 0905 854 493, e-mail: minom14@gmail.com

Kadetky U17
Hlavný tréner: Mgr. Miloslav Michálik, tel.: 0905 854 493, e-mail: minom14@gmail.com
Asistentka trénera: Vanda Kozáková

Staršie žiačky U15
Hlavná trénerka: Mgr. Zuzana Cantó, PhD., tel.: 0915 827 280, e-mail: zuzbor@hotmail.com

Žiačky U14
Hlavný tréner: Bc. Michal Suriak, tel.: 0917 779 556, e-mail: michalsuriak13@gmail.com
Asistentka trénera: Mgr. Zuzana Cantó, PhD., tel.: 0915 827 280, e-mail: zuzbor@hotmail.com

Mladšie žiačky U13
Hlavný tréner:
Branislav Koczkás, tel.: 0907 150 710, e-mail: kocki@azet.sk

Staršie mini U12
Hlavný tréner:
Branislav Koczkás, tel.: 0907 150 710, e-mail: kocki@azet.sk

Mladšie mini U11
Hlavný tréner: Mgr. Martin Krnáč, tel.: 0905 696 873, e-mail: krnac@biotika.sk

 

Pozn.: Údaje na webovom sídle sú spracovávané na základe oficiálne zverejnených informácií riadiacich orgánov súťaží SBA, prípadne podkladov predložených v rámci jednotlivých zložiek klubu, či získaných na webových sídlach a profiloch na sociálnych sieťach dotknutých družstiev.