ZŠ GOLIANOVA

Prípravky majú v našej organizácii veľmi dôležité postavenie. Sme názoru, že deti v dobe moderných technológií potrebujú pohyb ako soľ. Aktivitami na jednotlivých základných školách po celej Banskej Bystrici chceme u detí rozvíjať lásku k pohybu, športu a samozrejme k basketbalu.

Základná škola, Golianova 8, 974 01 Banská Bystrica 1

Tréningy: každý štvrtok 15:30 – 16:30 hod. od 06.10.2022

Tréner: Bc. Michal Suriak
Tel.: 0917 779 556
E-mail: michalsuriak13@gmail.com