VEDENIE

VEDENIE

JUDr. Juraj Koval, prezident

Ing. Roman Porubský, konateľ

Mgr. Tomáš Klein, čestný prezident

Mgr. Milan Špiner, generálny manažér
tel.: 0903 925 289
e-mail: mspiner17@hotmail.com

Šéftréner klubu:

Mgr. Miloslav Michálik
tel.: 0905 854 493
e-mail: minom14@gmail.com

Marketingový manažér:

Mgr. Andrej Sliacky
tel.: 0911 178 664
e-mail: info@tveso.sk

Web editori:

Radoslav Blaško
tel.:
0902 124 872
e-mail:
radoslav.blasko@bbonline.sk

Ing. Peter Chmelík
tel.: 0948 518 272
e-mail: skpbb@centrum.sk