ZŠ ĎUMBIERSKA

Prípravky majú v našej organizácii veľmi dôležité postavenie. Sme názoru, že deti v dobe moderných technológií potrebujú pohyb ako soľ. Aktivitami na jednotlivých základných školách po celej Banskej Bystrici chceme u detí rozvíjať lásku k pohybu, športu a samozrejme k basketbalu.

Základná škola, Ďumbierska 17, 974 11 Banská Bystrica 11

Tréningy: každý pondelok 13:30 – 15:00 hod.

Tréner: Mgr. Katarína Striešová
Tel.: 0911 712 001
E-mail: striesova.k@zsdumbb.sk