2 % z dane z príjmov pre pumy

Darujte 2 percentá z dane z príjmov a podporte nás aj touto formou.

Každé euro ide na rozvoj mládeže a aj vďaka Vám budeme môcť ďalej pracovať na rozvoji našich talentov – Vašich detí, o čom hovoria aj naše výsledky.

Lehota na požiadanie svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti a o vyhotovenie potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2023 končí 15.02.2024.

Lehota na predloženie vyhlásenia o poukázaní vrátane potvrdenia o zaplatení dane končí 30.04.2024.

Údaje o príjemcovi prostriedkov zaregistrovanom v zozname príjemcov:

Názov: TJ SLÁVIA IURIS
Sídlo: Komenského 3, 974 01  Banská Bystrica 1
IČO: 31902961
Právna forma: občianske združenie

Ako na to?