2 % Z DANÍ

Bližšie informácie zverejníme v čase podávania daňových priznaní