Značka: finále Slávia Banská Bystrica Piešťanské Čajky