Nábor dievčat ročník narodenia 2012 a 2013 do družstva mladších mini U11

Dievčatá ročník narodenia 2012 a 2013, príďte medzi nás a staňte sa členkami súťažného družstva púm v kategórii mladších mini U11!

Miesto:
Spojená škola (Stredná odborná škola), Školská 7, 974 01 Banská Bystrica 1
– príjazd možný aj od Strednej zdravotníckej školy na Tajovského 24

Tréningy:
v utorok 15:45 – 17:30 h, stredu 15:30 – 17:00 h a piatok 15:30 – 17:00 h.

Tréner: Mgr. Martin Krnáč
Tel.: 0905 696 873
E-mail: krnac@biotika.sk