Rozpis tréningov družstiev mini U11, U12 a prípravky na Spojenej škole – príď medzi nás!

Dievčatá ročník narodenia 2012 až 2014, príďte medzi nás a staňte sa členkami súťažných družstiev púm v kategórii mladších mini U11 a starších mini U12!

Miesto:
Spojená škola (Stredná odborná škola), Školská 7, 974 01 Banská Bystrica 1
– príjazd možný aj od Strednej zdravotníckej školy na Tajovského 24

Tréningy – mladšie mini U11 (ročník. nar. 2013):
v pondelok 15:45 – 17:15 h, stredu 16:00 – 17:30 h a piatok 15:45 – 17:15 h.

Trénerka: Mgr. Zuzana Cantó, PhD.
Tel.: 0915 827 280
E-mail: zuzana.canto@slaviabb.sk

Tréningy – staršie mini U12 (ročník. nar. 2012):
v pondelok 17:15 – 18:45 h, utorok 16:00 – 17:30 h, štvrtok 16:00 – 18:00 h a piatok 17:15 – 18:45 h.

Tréner: Mgr. Martin Krnáč
Tel.: 0905 696 873
E-mail: martin.krnac@slaviabb.sk

Okrem tréningov prípraviek v pracovných dňoch na príslušných ZŠ je pre 5 – 9-ročné dievčatá (ročníky nar. 2014 – 2018) možnosť účasti na tréningu prípravky v stredu a v nedeľu:

Tréningy – prípravka (ročník. nar. 2014 až 2018):
v stredu 17:30 – 18:30 h a nedeľu 17:00 – 18:00 h

Trénerka: Mgr. Zuzana Cantó, PhD.
Tel.: 0915 827 280
E-mail: zuzana.canto@slaviabb.sk

Tréner: Branislav Koczkás
Tel.: 0907 150 710
E-mail: branislav.koczkas@slaviabb.sk