Bc. Michal Suriak
tel.: 0917 779 556
e-mail: michalsuriak13@gmail.com