Mgr. Martin Krnáč
tel.: 0905 696 873
e-mail: krnac@biotika.sk